תפריט

ניהול פרויקט בנייה

 

פרויקט בנייה הוד דבר גדול ומורכב אשר כולל לא מעט סיכונים, דיסציפלינות, אנשי מקצוע וסיכונים רבים. החוסר ודאות של פרויקט בנייה גורם לאי ידיעה לגבי הפרויקט עצמו. עם ניהול פרויקט בנייה נכון באמצעות חברה מקצועית, ניתן לצמצם את הסיכונים של פרויקט הבנייה עצמו.

מהו ניהול פרויקט בנייה?

ניהול פרויקט בניית בית פרטי הוא למעשה ניהול ופיקוח של תהליך הבנייה עצמו. פרויקט הבנייה הוא תהליך ארוך ומרוכב אשר דורש תכנון נכון של הצרכים והאילוצים השונים אשר כוללים: חוקי עזר עירוניים, תוכנית מתאר, תב"ע, ניתוח עלויות צפויות, מענה לדיירים, אילוצים הנדסיים שונים, אילוצים גיאומטריים, אילוצי שטחים ועוד. בשלב הבנייה עצמו חשוב ביותר תקינות ובטיחות הבנייה, ניהול נכון של תוכנית העבודה ואנשי המקצוע השונים הכוללים בין היתר את קבלן הבניין, מפקח הבנייה, אדריכל, ספקים שונים ועוד. על התוכנית לעמוד בתקציב שהוקצב לה, יש צורך לנהל את הדיירים עצמם בין אם מדובר על תמ"א 38, ניהול הרוכשים הפוטנציאליים ועוד. באמצעות ניהול הפרויקט שמתבצע ומפוקח באמצעות קבלן הבניין ניתן לאתר ליקויים שוני בשטח, לעמוד בנהלי הבטיחות, לאפשר שליטה מלאה בפרויקט עצמו, וכן לקבל החלטות חכמות, לעמוד בלוח הזמנים ובכך להסיר את חוסר הודאות וסיכוי הכישלון של הפרויקט.

מה כולל ניהול פרויקט בנייה?

ניהול פרויקט בנייה כולל את כל השלבים של תהליך הבנייה החל משלב התכנון, ביצוע וסיום הפרויקט עצמו. בשלב התכנון יש לבדוק את הזכויות בהתאם לחוק התכנון והבניה , להנפיק דף זכויות, לתכנן את הבניין ולקבל הוראות מול הוועדה המקומית הרלוונטית לכך. בתכנון הראשוני יש צורך בניתוח השוק וצפי המכירות, דו"ח כלכלי של שמאי שכולל את עלויות הבנייה כפי שהוא חוזה, תשלומי המס, תכנון תזרים, מכירות ועוד. לאחר שלב התכנון מגיע שלב התיאום תכנון והוצאות היתר. בשלב זה יש למנות מנהל פרויקט , לגבש את הצוות ההנדסי, למנות אדריכל, קונסטרוקטור ויועצים מקצועיים וכמובן לתכנן תכנון מפורט של התוכנית, גיבוש גרמושקה להגשת היתר הבנייה, הכנת תוכניות עבודה ותוכניות למכרז, כתיבת מפרט מכר, תיאום בין המשווקים, הכנת כתב כמות, פרסום וניהול מכרז קבלנים וניהול פיננסי וקבלת היתר. בשלב האחרון של תהליך הבנייה יש צורך בביצוע אינטגרציה לתוכניות העבודה, פיקוח הנדסי במהלך ביצוע הבנייה ועמידה בתקנים, עמידה במפרט התוכנית, איכות וזמנים וכמובן עלויות, נהלים ותקני בטיחות ועוד. לכל אותם פעולות נדרש חברה שתנהל את הפרויקט עצמו. כולל ניהול קבלנים, תקציב, לוח תשלומים, לוח זמנים, בעיות שונות שמתעוררות בשטח ועוד.

 

ניהול פרויקט בנייה