אודותינו

חברת י.נ הנדסה הנה חברת הנדסה ופיקוח בניה מובילה בתחום הבניה למנהלי החברה ניסיון בביצוע מגוון רחב של עבודות בניה הנדסיות.

בניה רוויה, בניה מוסדית, חיזוק מבנים, תוספות בניה, בניית עשרות וילות פרטיות באיכות גימור מעולה בכל רחבי הארץ.

 

ניהול פרויקט בנייה

מה כולל פיקוח בניה בפרויקט אותו אנו מלווים???

 1. בדיקה שבה מוודא מפקח הבניה כי הסכם העבודה מעניק לו את הסמכויות הדרושות לו על מנת לייצג את האינטרסים של הלקוח בצורה הנדרשת.

בדיקת צוות מקצועי – בדיקה המבוצעת על ידי מפקח הבניה על מנת לוודא כי ישנו צוות מקצועי מלא שאיתו יוצאים לדרך, ובכלל זה אדריכל, מהנדס, קונסטרוקטור, מעצב פנים, קבלן גבס, קבלת תשתיות וכן הלאה. זהו כמובן ידע שהלקוח בדרך כלל אינו אוחז בו ותפקידו של מפקח הבניה כנציג הלקוח בפרויקט, לדאוג גם לפרטים אלה עבורו

 1. בדיקת תכנית בנייה – הבדיקה החשובה הראשונה שאותה צריך לבצע מפקח הבנייה היא בדיקת תכנית הבנייה. בשלב זה על המפקח לוודא שתכנית הבנייה משקפת בצורה מלאה את רצון והעדפות הלקוח, וכי התכנית עומדת בכל העקרונות ההנדסיים הנדרשים, לרבות אישור קונסטרוקטור על קירות ועמודי תמך ועל יסודות המבנה.
 2. בדיקת היתרי בנייה – בהמשך לבדיקת תכנית הבנייה, על מפקח הבנייה לוודא כי התכנית עולה בקנה אחד עם היתרי הבנייה שניתנו לפרויקט וכי לא קיימת בתכנית כל חריגה מהיתרים אלה שעלולים לסכן את הלקוח בסנקציות מכיוון הרשויות.
 1. בדיקת מסגרת תקציב – זוהי למעשה בדיקה המבוצעת באופן רציף לאורך הפרויקט כולו. במסגרת בדיקה זו מוודא מפקח הבנייה כי כל פעולות הבנייה מבוצעות במסגרת התקציב שהוגדר לפרויקט וכי לא קיימת חריגה מן התקציב שהוגדר.
 2. בדיקת עמידה בלוחות זמנים – גם זוהי בדיקה המבוצעת באופן רציף לאורך הפרויקט כולו, ובמסגרתה בודק המפקח כי אנשי המקצוע המבצעים את עבודתם בפרויקט עומדים בלוחות הזמנים שהוגדרו לו בכלל ובלוחות הזמנים שהוגדרו להם בפרט.
 1. בדיקת קידוחי כלונסאות – בדיקה המבוצעת בשלב הכנת יסודות ובסיס המבנה. בדיקה זו מיועדת להבטיח כי קידוחי הכלונסאות מבוצעים על פי מה שאושר על ידי קונסטרוקטור ובכפוף לפיקוח בשטח של קונסטרוקטור מורשה. קידוחים אלה צריכים להתאים בעומק הקידוח, יישור הקידוח בצורה אנכית לקרקע, קוטר הקידוח, ציפוי פנימי של הקידוח והכנה להחדרת הכלונסאות וכן הגעת הקידוח לקרקע מוצקה בעומק הקרקע.
 2. בדיקת יציקת בטון יסודות – תהליך בניית יסודות המבנה מבוסס על החדרת כלונסאות אל הקידוחים הייעודיים שבוצעו עבורם. בשלב זה על המפקח לבדוק את הכלונסאות, אל גודל וקוטר מוטות הפלדה ואת שזירת החיבור ביניהם. כמו כן, על המפקח לבדוק את איכות הבטון שמגיע לשטח לצורך יציקת היסודות על גבי הכלונסאות שהוחדרו לקידוחים. המפקח רשאי לבצע בדיקת מעבדה לבטון על מנת לוודא שהבטון עומד בהרכב הנדרש ושהוא טרי דיו לצורך יציקת יסודות.
 1. בדיקת חיבורים וריתוכים – בשלב הקמת השלד על מפקח הבנייה לבחון את החיבורים של קורות הפלדה והבטון ואת איכות הריתוכים המבוצעים במסגרת בניית השלד.
 2. בדיקת עמודי וקירות תמך – בשלב הקמת השלד על המפקח לוודא את בנייתם של עמודי וקירות התמך בדיוק כפי שהם מופיעים בתכנית הבנייה וכפי שאושרו על ידי הקונסטרוקטור. את הבדיקה הזו צריך לבצע בראש ובראשונה הקונסטרוקטור עצמו, ועל מפקח הבנייה לוודא כי הבדיקה אכן מתבצעת כנדרש וכן עליו לקחת בבדיקה זו חלק על מנת לוודא את תקינותה.
 3. בדיקת חלוקת חלל פנימית – בתהליך בניית השלד, על מפקח הבנייה לבדוק שהחלל הפנימי מחולק על פי תכנית הבנייה האדריכלית שגובשה לטובת הפרויקט. בדיקה זו חייבת להתבצע לפני בניית מחיצות הפנים על מנת לאפשר ביצוע שינויים. המפקח בודק למעשה את הסימונים שמבצע קבלן הביצוע בטרם הרמת המחיצות הפנימיות ובהתאם לסימונים אלה הוא מאשר או לא מאשר את המשך העבודה.
 1. בדיקת תשתיות חשמל – בדיקה המיועדת להבטיח שתשתית החשמל הונחה בצורה מקצועית, שהמבנה מוארק לאדמה בצורה בטוחה וכי החיבור לחשמל הראשי מבוצע באישור הגורמים הרלוונטיים.
 2. בדיקת תשתיות אינסטלציה – בדיקה המיועדת לוודא כי כל תשתיות האינסטלציה הותקנו בצורה מקצועית ועל פי העקרונות ההנדסיים הנדרשים, וכמובן על פי המפורט בתכנית הבנייה, לרבות כל פתחי הברזים, מערכות סינון וטיהור, מערכות לחץ מים וכל רכיב אחר שפורט בתכנית הבניה. כמו כן בחינה של שיפועי צנרת ביוב, מיקומי מנולים וכדומה.
 3. בדיקת תשתיות מיזוג – בדיקה של תשתיות המיזוג, הנחת צנרת גז, מנהרות אוויר ופתחי יציאת מזגן על פי המפרט וכן בדיקת דגמי המזגנים שהוזמנו והתאמתם למפרט הנדרש.

בדיקת תשתיות גז – בדיקה שכל הכנת תשתית הגז מבוצעת על ידי טכנאי מוסמך ומורשה וכן וידוא שתשתית הגז עומדת בתכנון המקורי לרבות הכנת נקודות גז במיקומים נוספים כמו נקודת גז לגריל במרפסת, נקודת גז למערכת חימום בגז, נקודת גז לחיבור מערכת הסקה מרכזית וכדומה

 1. בדיקת שקעים ופתחי חשמל – לפני ביצוע טיח, בדיקה שכל השקעים ופתחי החשמל נמצאים במקומם על פי תכנית הבנייה, שכל נקודות ההכנה לחשמל הן נקודות קרות אך כאלו שמגיע אליהם קו חשמל על פי הצורך.
 2. בדיקת לוח חשמל – בדיקת חיווט בלוח החשמל, בדיקת סידור החוטים בצורה מקצועית ובטוחה שאינה מעלה את הסיכון לקצר, וכן וידוא כי לוח החשמל כולל את הנתיכים הנדרשים, מתג בטחון ראשי והארקה לקרקע.
 1. בדיקת טיח – בדיקה ליישום טיח בצורה מקצועית בכל רחבי הבית ועל פי הצורך גם ביצוע שליכט אם כך הוזמן בתכנית הבנייה.
 2. בדיקת שיפועי רצפה לניקוז – בדיקה של שיפועי רצפה סביב נקודות ניקוז, ובכלל זה חור ניקוז במרפסת, חור ניקוז במקלחון וחורי ניקוז במטבח ובחדרים רטובים. שיפועים אלה צריכים להשתנות ממקרה למקרה והם חייבים לאפשר ניקוז מיטבי מכל טווח נזילת המים אך גם להיות עד כמה שיותר בלתי מורגשים לעוברים ושבים באזור.
 3. בדיקת אריחי ריצוף – בדיקה שאריחי הריצוף המותקנים תואמים את האריחים שהוזמנו מבחינת דוגמא, דגם, צבע, מרקם ומידות.
 4. בדיקת יישור רצפה – בדיקת שיפועי רצפה בכל רחבי הבית ווידוא שהרצפה מיושרת לחלוטין ושבאף נקודה ברחבי הבית לא עולה השיפוע על התקן המקסימלי.
 5. בדיקת חלל רצפתי – לפני התקנת הרצפה, בדיקה שהחלל הרצפתי כולל את כל האלמנטים הנדרשים לרבות רכיבי צנרת, מערכות חימום תת רצפתי אם נדרש, יריעות בידוד רעשים ועוד.
 1. איטום גג – בדיקת איטום הגג ווידוא אי חדירת מים לתקרת הבית בנקודות התורפה הפזורות ברחבי הגג. בדיקת הצמדת יריעות ביטומניות ויישום פתרונות איטום באזורים רגישים בגג.
 2. איטום מפתחי חלון – בדיקת איטום קו החיבור בין מסגרות החלונות ובין מפתח הקיר המיועד לחלון.
 3. איטום מפתחי דלת – בדיקת משקופים עיוורים, בדיקת איטום בין המשקוף ובין מפתח הדלת בקיר.
 4. איטום בין אריחים – בדיקת רמת האיטום בין אריחי הקרמיקה בחיפוי ובין אריחי הריצוף.
 5. איטום חיבורי קירות – בדיקת האיטום בחיבורי הקירות בעיקר במבנים בבנייה טרומית.

איטום קרקע קירות חיצוניים – בדיקת רמת האיטום בקו החיבור בין הקרקע ובין הקירות החיצוניים של המבנה. קו חיבור זה יכול להוות נקודת תורפה לחדירת מי גשמים בעונת החורף ומי השקיה בעונת הקיץ

 1. בדיקת עיצובים בגבס – עיצובים בגבס הם חלק נפרד משלד המבנה ואינם נבנים בצורה סטנדרטית בכל מבנה ומבנה. בהתאם לכך, יש לוודא כי כל עיצובי הגבס שנכללים בתכנית האדריכלית, אכן נבנים על פי התכנית וכי קבלן הגבס יודע בדיוק מה דורשת ממנו התכנית.
 2. בדיקת לוחות וקונסטרוקציות גבס – בדיקה של לוחות הגבס, עמידות הלוחות במים כנדרש, בדיקת קונסטרוקציות הגבס ובטיחות החיבור שלהן אל שלד המבנה.
 3. בדיקה טרום צבע – לפני יישום הצבע, בדיקה כללית של שלד המבנה ושל הטיח על מנת לוודא כי כל הפעולות הנדרשות עד לשלב הגמר בוצעו במלואן ובהצלחה וכי ניתן לצאת לדרך עם שלב הגמר והצבע.

בדיקת צבע – בדיקת סוג הצבע, יצרן הצבע, תכונות הצבע וכמובן גווני הצבע בהתאמה למה שהוגדר בתכנית הבנייה ובתכנית עיצוב הפנים

 1. בדיקת דלתות בהזמנה – בדיקה שכל הדלתות שהוזמנו, מתאימות למפתחי הדלת של החדרים השונים ובכלל זה בדיקת כיוון הפתיחה של כל דלת (משפיע על מיקום הידית ביחס למיקום הצירים), בדיקת רוחב המשקוף ומידות מסגרת המשקוף ביחס למפתח הדלת בקיר. בדיקה זו מבוצעת עבור כל סוגי הדלתות לרבות דלתות עץ לחדרים, דלתות הזזה מזכוכית, דלתות זכוכית ליחידת הורים ועוד.

בדיקת דלתות בהתקנה – בדיקה שהדלתות שהגיעו מתאימות בצורה מדויקת ומלאה לדלתות שהוזמנו לרבות דגם ספציפי, תכונות טכניות, מידות, רמת איכות וגמר, יצרן ותצורת כיוון (ידית שמאל או ידית ימין). בדיקה זו מבוצעת עבור כל סוגי הדלתות לרבות דלתות עץ לחדרים, דלתות הזזה מזכוכית, דלתות זכוכית ליחידת הורים ועוד

 1. בדיקת ברזים וכיורים – בדיקה שכל הברזים והכיורים שסופקו הם מהדגמים שהוזמנו, לרבות כיורים עיליים, כיורים בהזמנה אישית, מידות ועומק הכיור וכך גם לגבי הברזים, דגמי הברזים, יצרן הברזים וכן הלאה.
 2. בדיקת איכות מים בצנרת – בדיקה שמיועדת לוודא כי איכות המים בצנרת היא מספיקה לצרכי בני אדם וכי אין סיכון בשימוש במי הברז. על פי הצורך באחריות המפקח להזמין שירות חיטוי צנרת מים, בין היתר כחלק מתהליך קבלת טופס 4 מהרשות המקומית.
 3.  
 1. בדיקת חלונות – בדיקה שהחלונות שסופקו הם בדגמים, במידות, בגוונים, במרקמים ובעיצוב שעל פיהם הם הוזמנו. בדיקה זו היא אינה רק בדיקה ויזואלית אלא בדיקה מקצועית לכל דבר ועניין, ועל מפקח הבנייה להיעזר באנשי מקצוע נוספים כדוגמת מעצב הפנים, על מנת לוודא שהדברים אכן מתנהלים כראוי. כך למשל, בבדיקה זו על מפקח הבניה לוודא שאם החלון שהובטח הוא חלון בלגי הרי שגם החלון שסופק הוא חלון בלגי ולא חלון שרק נראה כמו חלון בלגי.
 2. בדיקת תריסים חשמליים – בדיקה שהתריסים החשמליים מותקנים בצורה מקצועית עם מנועים חשמליים המותאמים לגודל התריס, רוחבו ומשקלו, וכי התריסים מכוונים להפעלת מפסקי המנוע בנקודות הנדרשות (פתיחה מלאה וסגירה מלאה).
 3.  
 1. בדיקת מעקה בטיחות מרפסת שמש – בדיקה המיועדת לבדוק את מעקה הבטיחות שהותקן במרפסת שמש, עמידתו בתקנים הנדרשים, עמידתו בתקן הגובה המינימלי, איכות החיבור והקיבוע שלו לקירות המרפסת, יציבותו וחוזקו המבני ועמידתו במפרט העיצובי.
 2. בדיקת בטיחות מרפסת – בדיקה שהמרפסת נבנתה על פי המפרט ההנדסי המלאה, לרבות בדיקת כמויות חומרים, חומרי גלם בשימוש, קורות פלדה ואיכות מתיחת עמודי תמך.
 3. בדיקת איטום מרפסת שמש – בדיקת איטום כלל הרכיבים במרפסת שמש החשופה למי גשמים ואיתני הטבע, ובכלל זה איטום דלת היציאה למרפסת, איטום חיבורי המרפסת עם קיר המבנה, איטום נקודות חשמל במרפסת השמש, איטום חיבור בין קירות המרפסת ובין מעקה הבטיחות.
 1. בדיקת חיפויים בחדרים רטובים – בדיקת חיפויי חרסינה בחדרים רטובים כמו מטבח, חדר שירותים וחדר אמבטיה, לרבות אסתטיקה של החיפוי, סוג ודגם האריחים, גווני ומרקמי האריחים, מרווחים בין האריחים, איטום בין האריחים וכל היבט מקצועי אחר כנדרש.
 2. בדיקת חיפוי חיצוני – בדיקה שהחיפוי החיצוני למבנה בוצע על פי תכנית הבניה ועל פי המפרט הנדרש וכי אריחי החיפוי מחוזקים למקומם בצורה בטוחה.
 3. בדיקת אבזור פנים – בדיקה ספציפית המיועדת להבטיח כי כל אבזור נוסף שהובטח במסגרת תכנית הבנייה והסכם העבודה, אכן נכלל בדירה ומותקן בה בצורה הראויה ובסטנדרטים הנדרשים כפי שהובטח.
 1. בדיקת מפרט סופי – בדיקת המפרט הסופי של המבנה כפי שהוא נבנה בפועל אל מול תכנית הבנייה וציון כלל הליקויים והחוסרים הקיימים בין השניים.
 2. בדיקת רישום – בדיקה שהמבנה החדש רשום במשרדי רשם המקרקעין בצורה נכונה המעניקה ללקוח את הבעלות המלאה על המבנה לפי גוש, חלקה, קומה, שטח וכן הלאה. כמו כן בדיקה שתיק הרישום מלא וכולל בתוכו את כל המסמכים הנדרשים לרבות שרטוט, תקנון מבנה משותף ועוד.
 3. בדיקה לפני פרוטוקול מסירה – בדיקה ראשונית של ליקויי בניה לפני ביצוע פרוטוקול מסירה במעמד הלקוח. בבדיקה זו על מפקח הבנייה לזהות ליקויי בנייה ולפרט אותם לעצמו, כך שניתן יהיה להביא אותם לידיעת הקבלן במעמד סיור פרוטוקול מסירה בהשתתפות הקבלן והלקוח.
 4. בדיקת בדק בית – את בדיקת בדק הבית יש להזמין מגורם הנדסי חיצוני ולא לבצע אותה על ידי מפקח הבנייה. יחד עם זאת, על מפקח הבניה לוודא שבדיקה כזאת אכן מבוצעת על מנת להבטיח את אחריות הקבלן על הדירה כפי שמפורט בחוק המכר.

למה מפקח בניה?

שקט נפשי

מפקח בנייה למעשה מייצג את הלקוח מול הקבלן, תוך היכרות מעמיקה עם תחום ותהליך הבנייה, מונע את הצורך של הלקוח עצמו לפקח על הקבלן המבצע.

מניעת ליקויים

מפקח בנייה מצד הלקוח מונע ליקויים בבנייה שעלולים לקרות כתוצאה מטעות של הקבלן המבצע, או כתוצאה מנסיון של הקבלן לחסוך בעלויות.

חיסכון כספי

מפקח בנייה חוסך עלויות ללקוח, גם בגלל פיקוח על תהליך בנייה יעיל ותקין, וגם בגלל מניעה של תקלות שעלולות להיווצר ולהתגלות בשלב מאוחר יותר, פעמים רבות שנים לאחר סיום הבניה.

6

שנים נסיון

32

פרוייקטים הושלמו

150+

לקוחות מרוצים

שירותים שלנו

ניהול פרויקט בנייה

פיקוח בנייה לבתים פרטיים

אנו מציעים פיקוח בנייה לבתים פרטיים, ללקוח בודד, על מנת למנוע ממנו את הצורך לפקח בעצמו על הבנייה, תפקיד שאינו מוכשר לכך. אנו שמים דגש על פיקוח על איכות העבודה, ע"מ למנוע ליקויים עתידיים.

עלות בניית בית פרטי 100 מ"ר

פיקוח בנייה לתמ"א 38

מפקח בנייה מצד הלקוח הוא קריטי בתמ"א 38, גם מכיוון שהדיירים גרים בבניין, וחשוב ליצור תהליך בנייה מהיר וחלק, תוך מניעת סבל מיותר מצד הדיירים, וכן מכיוון שתמ"א 38 הוא הליך מורכב הן מצד הבנייה, והן מצד המימון.

בניית בתים

פיקוח בנייה לעבודות גמר

פיקוח בנייה בעבודות גמר חשוב כדי לפקח על איכות החומרים, איכות העבודה ותימחור הוגן. כל זאת כדי לספק ללקוח תוצאות מקסימליות במחיר ראוי. בדגש על מניעת ליקויים בבנייה שעלולים להתגלות בעתיד.

עלות בניית בית פרטי

פיקוח בנייה לבנייה רוויה - מוסדית

בנייה רוויה היא הליך מורכב ויקר, ומכיוון שכך, חשוב ללקוח להביא מפקח בנייה מטעמו, שיפקח על הליך הבנייה, ואיכות העבודה.

את בניית בניין מגורים דורש ניהול ופיקוח הדוק לאורך כל תהליך הבנייה מתכנון הבנייה, תחילת הבנייה ועד סיום הבנייה וקבלת המפתחות. ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה יכול להיות גם הרחבת בנייה קיימת בבית או בבניין, בניה פרטית של בניה, שיפוץ בניין ועוד. לכן חשוב שתעבדו עם חברת בנייה שתפקח ותנהל את פרויקט הבנייה שלכם מראשיתו ועד סופו.

ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה

ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה הוא פרויקט מורכב ומסובך ולכן מומלץ לבחור מפקח בניה בעל ניסיון בתחום הבניה. פרויקט זה דורש תכנון רב של בניית הבניין החל משלב תכנונו ושרטוטו ועד לשלב סיומו וקבלת המפתח. תכנון בניית הבניין, תכנון לוחות הזמנים ועמידה בהם, תכנון התקציב וניהולו, מעקב אחר התקציב, יעילות הבנייה, דייקנות ותשומת הלב לפרטים הקטנים בשטח הם אלה שמשפיעים בסופו של דבר על הבנייה עצמו. לכל הפעולות הללו יש צורך במנהל פרויקט שינהל ויפקח על הפרויקט עצמו ועל הנעשה בשטח.  באמצעות חברה לניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה ניתן לעבור את תהליך הבנייה בצורה הטובה ביותר. ברוב המקרים ישנו צורך של מפקח בנייה אשר אחראי על עבודות אנשי המקצוע בשטח על מנת למנוע ליקויים שונים. מנהל הפרויקט אחראי על חלוקת התפקידים לאנשים המקצוע בשטח, על תכנון המבנה, על הצד הלוגיסטי ואדמיניסטרטיבי של הבנייה ועוד. לעומת זאת מפקח הבנייה אחראי על התוצאות בשטח כלומר הוא בקטע המעשי.

למי מתאים ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה?

ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה מתאים לפרויקטים קטנים  כמו פיקוח בניה פרטית וגדולים כאחד. ניהול ופיקוח פרויקטים חשוב במיוחד לאנשים פרטים אשר מתחילים פרויקט בניה ואינם יודעים אם הם צריכים מנהל פרויקט בנייה בגלל שמדובר על דירה אחת, ובמיוחד שמדובר על דירה ראשונה. ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה הוא שירות אשר נחוץ גם לפרויקטים קטנים וגם לגדולים כאחד, במיוחד שמדובר על פרויקטים בהם בעל הפרויקט או יזם בנייה הוא אדם רגיל ואין לו מספיק ידע בכל מה שקשור לניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה. שירות זה חובה כמו כל שירות אחר שאנו זקוקים לו במהלך הבנייה, בין אם זה עו"ד מומחה לנדל"ן בעת קניית הנכס או מכירתו וכן לאנשי מקצוע שונים. לכן אל תחסכו על ניהול ופיקוח בפרויקט בנייה ומצאו את איש המקצוע הטוב ביותר והמנוסה בתחום זה.

פרויקט בנייה הוד דבר גדול ומורכב אשר כולל לא מעט סיכונים, דיסציפלינות, אנשי מקצוע וסיכונים רבים. החוסר ודאות של פרויקט בנייה גורם לאי ידיעה לגבי הפרויקט עצמו. עם ניהול פרויקט בנייה נכון באמצעות חברה מקצועית, ניתן לצמצם את הסיכונים של פרויקט הבנייה עצמו.

מהו ניהול פרויקט בנייה?

ניהול פרויקט בניית בית פרטי הוא למעשה ניהול ופיקוח של תהליך הבנייה עצמו. פרויקט הבנייה הוא תהליך ארוך ומרוכב אשר דורש תכנון נכון של הצרכים והאילוצים השונים אשר כוללים: חוקי עזר עירוניים, תוכנית מתאר, תב"ע, ניתוח עלויות צפויות, מענה לדיירים, אילוצים הנדסיים שונים, אילוצים גיאומטריים, אילוצי שטחים ועוד. בשלב הבנייה עצמו חשוב ביותר תקינות ובטיחות הבנייה, ניהול נכון של תוכנית העבודה ואנשי המקצוע השונים הכוללים בין היתר את קבלן הבניין, מפקח הבנייה, אדריכל, ספקים שונים ועוד. על התוכנית לעמוד בתקציב שהוקצב לה, יש צורך לנהל את הדיירים עצמם בין אם מדובר על תמ"א 38, ניהול הרוכשים הפוטנציאליים ועוד. באמצעות ניהול הפרויקט שמתבצע ומפוקח באמצעות קבלן הבניין ניתן לאתר ליקויים שוני בשטח, לעמוד בנהלי הבטיחות, לאפשר שליטה מלאה בפרויקט עצמו, וכן לקבל החלטות חכמות, לעמוד בלוח הזמנים ובכך להסיר את חוסר הודאות וסיכוי הכישלון של הפרויקט.

מה כולל ניהול פרויקט בנייה?

ניהול פרויקט בנייה כולל את כל השלבים של תהליך הבנייה החל משלב התכנון, ביצוע וסיום הפרויקט עצמו. בשלב התכנון יש לבדוק את הזכויות בהתאם לחוק התכנון והבניה , להנפיק דף זכויות, לתכנן את הבניין ולקבל הוראות מול חברות פיקוח בנייההוועדה המקומית הרלוונטית לכך. בתכנון הראשוני יש צורך בניתוח השוק וצפי המכירות, דו"ח כלכלי של שמאי שכולל את עלויות הבנייה כפי שהוא חוזה, תשלומי המס, תכנון תזרים, מכירות ועוד. לאחר שלב התכנון מגיע שלב התיאום תכנון והוצאות היתר. בשלב זה יש למנות מנהל פרויקט , לגבש את הצוות ההנדסי, למנות אדריכל, קונסטרוקטור ויועצים מקצועיים וכמובן לתכנן תכנון מפורט של התוכנית, גיבוש גרמושקה להגשת היתר הבנייה, הכנת תוכניות עבודה ותוכניות למכרז, כתיבת מפרט מכר, תיאום בין המשווקים, הכנת כתב כמות, פרסום וניהול מכרז קבלנים וניהול פיננסי וקבלת היתר. בשלב האחרון של תהליך הבנייה יש צורך בביצוע אינטגרציה לתוכניות העבודה, פיקוח הנדסי במהלך ביצוע הבנייה ועמידה בתקנים, עמידה במפרט התוכנית, איכות וזמנים וכמובן עלויות, נהלים ותקני בטיחות ועוד. לכל אותם פעולות נדרש חברה שתנהל את הפרויקט עצמו. כולל ניהול קבלנים, תקציב, לוח תשלומים, לוח זמנים, בעיות שונות שמתעוררות בשטח ועוד.

אחד הדברים החשובים ביותר בכל פרויקט בנייה הוא ניהול ופיקוח בנייה. באמצעות ניהול ופיקוח בנייה אשר מבוצע באמצעות מפקח בנייה, ניתן לשלוט על תהליך הבנייה ולוודא שאין ליקויים שונים במהלך הבנייה עצמה. באמצעות ניהול ופיקוח בנייה של מפקח בנייה על הנעשה ניתן לאתר למנוע עוגמת נפש וכסף רב, והכי חשוב למנוע דירה עם ליקויים שלא ניתן לתקנם ושמורידים מערך הדירה עצמה.

מהו ניהול ופיקוח בנייה?

ניהול ופיקוח בנייה הוא תהליך שכל בניין עובר. על מנת להקים בניין יש צורך שלכל אורך התאריך יהיה ניהול ופיקוח על הבנייה עצמה, על מנת למנוע ליקויים שונים במהלך הבנייה עצמה אשר בסופו של דבר יפגעו בערך הדירה עצמה. הניהול עצמו נעשה באמצעות מפקח בנייה מטעם חברת בנייה. כל מפקח הבנייה להיות בשטח הבנייה לאורך כל התהליך וללוות את אנשי המקצוע השונים כבר משלב התכנון הראשוני עד לסיום התהליך וקבלת המפתח לדירה. אחריותו של מפקח הבנייה היא אחריות כבדה מאוד שכוללת בדיקת אפשרות שפרויקט יצא לפועל, בניית תוכנית מפורטת לביצוע התהליך עצמו שכולל אישורים שונים, לוחות זמנים מדויקים שיש לעמוד בהם, חומרים, תפוקה ועוד. ללא פיקוח ישיר וצמוד לא ניתן לסיים את פרויקט בניית הדירה.

לשם מה יש צורך בניהול ופיקוח בנייה?

ניהול ופיקוח מקצועי של מפקח בנייה מקצועי יעזור לנו למנוע ליקויים חמורים בבניין עצמו ובדירות. למפקח עצמו יש את יכולת הניהול לפקח על הנעשה, לנהל את אנשי המקצוע השונים בשטח, לסדר ולארגן את כל תהליך הבנייה, להבחין בבעיות שונות שצצות במהלך העבודה עצמה ושאין רגילה לא יכולה לשים לב לכך. כלומר בקרת איכות קפדנית ומחמירה, זיהו ואיתור ליקויי בנייה אשר עלולים להוות סכנה בטיחותית עבור הדיירים ועוברי האורח הם חלק מתפקידיו של מפקח הבנייה. אם הליקויים הללו מתגלים לאחר סיום הבנייה מסובך יותר לטפל בהם וגם אם מטפלים בהם עדיין הם מורידים מערך הדירה עצמה. לכן אם חשוב לכם שהבית שלכם יהיה בידיים מקצועיות וימנעו ליקויים שונים חשוב לתת למפקח בנייה לעשות את עבודתו בשטח. רק אבטחה איכותית ופיקוח מקצועי של מפקח בנייה תמנע נזקים עתידיים, תחסוך בהוצאות כספיות ותמנע עוגמת נפש.

ומה קורה אם אין מפקח בנייה בשטח?

אם אין מפקח בנייה בשטח יש צורך למצוא מפקח בנייה פרטי  או למצוא חברת בנייה לניהול ופיקוח גם אם שכרתם שירותי של קבלן מפתח . אם חשוב לכם שהבניין שאתם עומדים לקבל בעוד כמה שנים יהיה בנוי באופן מקצועי וללא ליקויים שונים, אתם חייבים שלאורך כל תהליך הבנייה יהיה לכם מפקח בנייה שידאג לכך ויוריד מכם דאגות מיותרות. בניית בית היא לא תהליך פשוט והוא מצריך לא מעט אנשי מקצוע בשטח שקשה לוותר עליהם בתהליך הבנייה, לכל אחד יש את התפקיד שלו על מנת שנקבל בית מושלם ללא ליקויים, לכן חשוב לא לחסוך באנשי מקצוע ולקחת את אנשי המקצוע הטובים ביותר בשוק כדי לקבל תוצאות טובות.

ניהול ופיקוח בנייה

ניהול פרויקט בנייה הוא תהליך מרוכב אשר אורך זמן רב ודורש מקצועיות רבה. מנהל פרויקט בנייה חייב להיות איש מקצועי עם יכולות תכנון וראיה של דברים במצבים שונים. במהלך הבנייה נדרש מנהל פרויקט הבנייה להפגין את כישוריו בין אם זה תכנון לוחות זמנים, תכנון תקציבים לפרויקטים שונים ואף לשים תשומת לב פרטים הקטנים בפרויקט אשר משפיעים על הבנייה עצמה.

מיהו מנהל פרויקט בנייה?

מנהל פרויקט בנייה הוא למעשה המנהל שאחראי על פרויקט הבנייה שלכם החל משלב תכנון המבנה ועד לסיום המבנה עצמו. הוא חייב להיות בתיאום עם אנשי המקצוע, לעמוד בלוחות זמנים, לאתר ליקויים שונים בשטח במידה ואין מפקח בניין ולתכנן את התקציבים השונים לפרויקטים השונים.

לשם מה יש צורך במנהל פרויקט בנייה?

כל תהליך בנייה בין אם מדובר על פרויקט גדול או פרויקט קטן חייב מנהל פרויקט בנייה. מנהל פרויקט הבנייה הוא זה שאחראי על העבודה עצמה שתתבצע בצורה המקצועית והטובה ביותר ללא כל ליקויים. מנהל הפרויקט אחראי על אנשי המקצוע השונים באתר הבנייה, הוא זה שמתכנן את לוחות הזמנים ואף עומד בהם והוא איש חשוב ועיקרי בתהליך הבנייה עצמו.

מהם תפקידיו של מנהל פרויקט בנייה?

מנהל הבנייה הוא דמות חשובה ועיקרית בבנייה עצמה, ללא מנהל פרויקט בנייה לא ניתן לבצע בצורה מקצועית ויסודית את תהליך הבנייה עצמו. מנהל פרויקט הבנייה אחראי על לוחות הזמנים ועמידה בהם, תכנון תקציבים לפרויקטים שונים, תשומת לב לפרטים הקטנים ביותר, תוך כדי מתן שירות מקצועי ואדיבי לבעלים ולאנשי המקצוע. הוא אחראי על כל ניהול הצד התכונני של הפרויקט עצמו כולל הצד הלוגיסטי והאדמיניסטרטיבי של הפרויקט עצמו. הוא חייב להיות מרוכז מאוד בעת תפקידו וקשוב לסביבה ולאנשי המקצוע על מנת שלא יחסיר פרטים שונים, מעבר לכך עליו לפקח על תהליך הבנייה עצמו באופן מקצועי ויסודי ולהיות רגיש ומקצועי לכל הפרויקט עצמו. מדובר על עבודה עם אחריות רבה הן מבחינת מקצועית והן מבחינה אישית, ועל כן ברוב המקרים עליו לתמרן בין כמה פרויקטים שונים במקביל.

אילו דברים הופכים את מנהל פרויקט הבנייה למקצועי?

על מנת שמנהל פרויקט הבנייה יהיה מקצועי עליו לעמוד בכמה קריטריונים חשובים. ראשית, על מפקח בניה מקצועי להיות מעורב בתהליך תכנון הבנייה מרגע התכנון ועד לשלבים השונים שכוללים את סיום הפרויקט עצמו. עליו לתת ייעוץ בנושאי הפרויקט עצמו, שיווק נכון והתאמה ללקוח, יעוץ תכנית עסקית, בדיקת זכויות הבנייה, ניהול לוח זמנים ועמידה בו, שיתופי פעולה בין בעלי המקצוע השונים ועוד. אם המנהל מבצע את כל הדברים ההלו במקצועיות רבה וללא כל בעיה הוא מנהל פרויקט מקצועי. כמו כן, מנהל מקצועי חייב להיות עם שיקול דעת מקצועי ולתת את הייעוץ המתאים לאיש המקצוע במידה ומתגלה ליקוי במהלך הבנייה או עיכובים שונים בחומרי הגלם ועוד.

 

מנהל פרויקט בנייה

ניהול פרויקט בנייה

 

מהם יתרונות מנהל פרויקט בבנייה?

מנהל פרויקט בבנייה אחראי על שירותי ניהול הפרויקט עצמו, הוא משגיח ומוודא שהפרויקט מתקדם כמו שצריך בהתאם ללוחות הזמנים שהוקצבו לו,הוא עוקב אחרי שלבי הבנייה, מפקח אחר התהליכים שונים באתר הבנייה עצמו, הוא זמין ללקוח בכל שאלה או בעיה שהוא נתקל בה, יש לו קשרים עם הספקים והקבלנים הטובים ביותר בשוק, הוא מנהל ומכין את מסמכי המכרז ועוד. כלומר מהל הפרויקט הוא זה משלווה אתכם מתחילת הפרויקט ועד סופו.

ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה

פיקוח בנייה וניהול פרויקטים

חברות פיקוח בנייה
ניהול פרויקט בנייה

פרטי יצירת קשר

השאר הודעה, ונחזור אליך בהקדם האפשרי!