המדריך לקבלת טופס 4

קבלן רשום לבניית בתים פרטיים עד מפתח

קבלן שלד רשום 29901 לעבודות הנדסיות

קבלן גמרים לוילות בפריסה ארצית

ניסיון במסירת 70 + בתים פרטיים שלד +גמרים

התחייבות למחיר הזול בארץ !!

054-3259520 לייעוץ ללא התחייבות

המדריך לקבלת טופס 4

טופס 4 הוא פסגת האושר של כל אדם המעוניין לאכלס בית חדש שאותו בנה בעצמו או שרכש מקבלן. כאשר מדובר ברכישת בית חדש מקבלן, הקבלן הוא שדואג לעניין ולכם אין כל צורך להתעסק בכך. יחד עם זאת, כאשר אתם בונים את ביתכם באופן עצמאי, יהיה עליכם להיות מעורבים בתהליך קבלת טופס 4, ובשורות הבאות תוכלו לקרוא את כל המידע שיסייע לכם בכך.

מה זה טופס 4?

חלק חשוב בתהליך קבלת טופס 4 הוא ההבנה מה הטופס הזה אומר ולמה הוא נועד, וזאת על מנת שתוכלו להבין שלא מתזזים אתכם לשווא ולכל דבר יש סיבה טובה. טופס 4 הוא טופס של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, והגשתו לוועדה כשהוא מלא וחתום מהווה תנאי לקבלת אישור אכלוס של הבית (טופס 5). מטרתו של הטופס היא לאפשר לוועדה המקומית לתכנון ובנייה להבין האם המבנה נבנה על פי תכניות הבנייה ובמסגרת ההיתר שניתן לו, האם הוא מוכן לאכלוס מבחינת בטיחות אש, חיבור לחשמל וכדומה, האם הוא קיבל אישורים של מהנדס וקונסטרוקטור על פי החוק וכן הלאה. רק לאחר שהוועדה מקבלת את כל האישורים הנדרשים, היא מעניקה לבעל הבית את טופס 5 שמהווה אישור לאכלוס הבית.

כאמור, קבלת כל האישורים לטופס 4 היא באחריותו של קבלן הבניין במקרה בו אתם קונים דירה חדשה מקבלן, אך אם אתם בונים את ביתכם בעצמכם, האחריות היא עליכם או על הקבלן שמבצע את העבודה, בהתאם למה שסגרתם איתו, וכמובן בליווי מפקח בניה אשר מנהל את הפרויקט שלכם.

התנאים שיש לעמוד בהם לצורך קבלת טופס 4

מבחינת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לא חשוב מי עוסק במלאכת הוצאת הטופס, אבל בעל ההיתר הוא האחראי על הגשת הטופס. על הטופס הסופי צריכות להופיע חתימותיהם של בעל ההיתר, עורך הבקשה, האחראי לביקורת ומודד מוסמך, שתפקידם לאשר בחתימתם את הסעיפים המופיעים בטופס. אל טופס הבקשה יש לצרף את כל האישורים הבאים:

בדיקה של אדריכל ומודד מוסמך המאשרת כי ישנה התאמה בין הבניה בפועל ובין היתר הבניה שניתן, תכנית הבנייה ומיקום הגוש והחלקה הרשומים

בדיקה המאשרת כי כל מבנה זמני שנבנה עבור הפועלים, פונה מהמקום

בדיקה המאשרת כי הותקנו מערכות ניקוז ואינסטלציה על פי התקן הרלוונטי

בדיקה של חברת הגז המאשרת את תקינות מערכת הגז(במידה ומדובר בבניה פרטית -למידע אודות פיקוח בניה פרטית כנסו למדריך שלנו )

בדיקת מכבי אש המאשרת את עמידת המבנה בתקני האש הרלוונטיים – בדיקה זו מחייבת במבנים ציבוריים בלבד

בדיקה של קונסטרוקטור המאשרת את תקינות הבטון בקונסטרוקציה של המבנה

בדיקת מהנדס המאשרת שהמבנה ראוי למגורים

אישור מכון התקנים לאטימות מרחבים מוגנים

אישור חברת חיטוי מים לטופס 4 על חיטוי צנרת המים בבית

את כלל האישורים החתומים הללו יש להגיש כנספחים לטופס כשגם הוא חתום כאמור על ידי עורך הבקשה, המודד המוסמך, האחראי לביקורת ובעל ההיתר.

השלב הבא – הוועדה המקומית בודקת בעצמה

לאחר קבלת טופס 4 במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שולחת הוועדה מפקח מטעמה על מנת לבחון את אמיתות הדברים המצוינים בטופס ואת תוקף האישורים שניתנו. לאחר בדיקת המפקח בניה , ובהנחה כי המפקח אישר את כל הדברים שצוינו בטופס ואת כל האישורים שצורפו אליו, מגיע תורה של הרשות המקומית לאשר את המבנה. בשלב הזה יש לעבור בכל המחלקות הרלוונטיות במשרדי הרשות המקומית על מנת לקבל חתימות ואישורים, המאשרים סופית את עמידתו של המבנה בכל הדרישות של איכות הסביבה, שמירה על פני העיר ועוד. על פי הצורך, עשוי התהליך להתארך בהתאם לאישורים נוספים שמבקשות מחלקות אלה על מנת לאשר את עמידת המבנה בתנאי הרשות המקומית. רק לאחר שהרשות המקומית מקבלת את כל האישורים הנדרשים והטופס חתום על ידי המחלקות השונות ברשות, או אז ניתן לחבר את המבנה למים, חשמל ותקשורת.

בזה הסתיים העניין, אבל יש עוד שלב אחד לקבלת תעודה רשמית

טופס 4 הוא כמובן טופס אכלוס, שהמחזיק בו רשאי לאכלס את המבנה אליו מתייחס הטופס. מרגע שטופס 4 קיבל את כל האישורים וכל החתימות כנדרש, יכול בעל ההיתר לאכלס את המבנה כרצונו. יחד עם זאת, טופס 4 הוא רק אישור אכלוס ולא תעודת אכלוס. תעודת אכלוס, או בשמה המשרדי, טופס 5, היא תעודה שניתנת לבעל ההיתר כשנה לאחר מתן טופס 4, ומהווה את האישור הרשמי והסופי לאכלוס המבנה. תעודה זו תינתן לאחר בדיקת המבנה על ידי מהנדס העיר, על מנת לוודא כי כל הליקויים תוקנו וכי עבודות הגמר בוצעו על פי חוק התכנון והבניה ובהתאם להיתר הבניה שניתן למבנה. רק לאחר שהמהנדס יאשר כי לא נותרה עוד מניעה לתת את ההיתר הסופי, או אז תינתן תעודת אכלוס רשמית וסופית למבנה.חברות פיקוח בנייה

זה לא מסובך כמו שזה נראה

מהדברים שפרטנו לעיל זה עשוי להיראות מסובך להוציא טופס 4, אך לא כך הוא. בסך הכל, הרשויות אינן מקשות על בעלי ההיתר בקבלת טופס 4, וזאת בתנאי כמובן שכל המרכיבים השונים במבנה עומדים בדרישות התקנים, החוקים והתקנות הרלוונטיים. יחד עם זאת, ייתכן שהתהליך של קבלת טופס 4 יהיה מייגע ומלאה מדי עבורכם, ולכן כדאי ומומלץ להיעזר באיש מקצוע שייצג אתכם בתהליך. ישנם כיום אנשים וחברות המספקים שירות להוצאת טופס 4, ובמסגרתו יבצע איש המקצוע את כל התהליכים הנדרשים לקבלת האישורים הנדרשים, בעוד אתם כבעלי ההיתר, תצטרכו רק לאשר את הטופס בחתימתכם.

בחירת אנשי מקצוע לקבלת טופס 4

אנשי מקצוע אלה מכירים את הפונקציות הנכונות במסדרונות הרשויות, ולא בשביל לקבל הקלות שלא מן העניין, אלא פשוט בכדי לייעל את התהליך, לסיים את הדברים במהירות ולעשות אותו נכון כפי שצריך. אנשי מקצוע אלה יודעים מהם האלמנטים עליהם לא ניתן לפסוח, ומהם האלמנטים שניתן בכל זאת לקבל אישור בנוכחותם, ורק לאחר מכן ניתן יהיה לתקן אותם לקראת קבלת טופס 5. הם יודעים כיצד לדבר עם אנשי המקצוע ברשות המקומית ובוועדה המקומית לתכנון ובניה, ובסך הכל הם יוכלו להביא לידיכם את טופס 4 המיוחל במהירות רבה יותר וללא שתצטרכו לכתת רגליכם במסדרונות אינסופיים.

מה קורה אם יש ליקויים ואין אישור לקבלת טופס 4?

במידה ומסיבות כלשהן לא אושר לכם טופס 4, עליכם להתייעץ עם איש מקצוע על מנת להבין בדיוק מהם הליקויים שבגינם לא אושר הטופס ומהי הדרך הקצרה, הזולה והמהירה ביותר לתקן את אותם ליקויים. במידה ומדובר בליקויים שנובעים בתהליך הבנייה עצמה, תוכלו לדרוש מקבלן הביצוע לתקן את הליקויים, וזאת בהנחה שסגרתם את הנושא בהסכם העבודה שחתמתם מולו. כמו כן, ליקויים אלה עשויים להיות כבר ידועים לכם אם ערכתם בדיקת בדק בית על ידי מהנדס.

במידה ומדובר בליקויים אדמיניסטרטיביים, תיקון הליקויים לא אמור להיות מורכב ועל פי הצורך תוכלו להתייעץ עם איש מקצוע או עם נציגי השירות מטעם הרשויות.

טופס 4 הוא הטופס לא אתם מחכים כדי שתוכלו לאכלס את הבית אותו בניתם במו ידיכם. רק לאחר קבלת הטופס תוכלו לחבר את המבנה לחשמל, מים ותקשורת, ולכן חשוב שתסיימו את המשימה כמה שיותר מהר וכמה שיותר יעיל. ליווי מקצועי יכול בהחלט לסייע לכם להשיג את המטרה הזאת.

טופס 4 בעיריית ירושלים

טופס 4 עיריית תל אביב

מדריך לקבלת טופס 4

לכל שאלה מוזמנים לפנות אלינו - ונציג יחזור בהקדם

בלוג
iengcoil_admin

איטום גגות בתל אביב

לקראת החורף המתקרב כבר יש אנשים שמתחילים להכין את הבית שלהם, משום שזוהי בדיוק העונה שמתאימה לכך. איטום גגות בתל אביב חייב להיעשות הרבה לפני

בלוג
iengcoil_admin

אינסטלטור 24 שעות

אין הרבה אנשי מקצוע שאנחנו זקוקים להם כמו אינסטלטורים והטובים שבהם צריכים להיות זמינים לנו כל הזמן. אי אפשר אף פעם לדעת מה יהיה ומתי.

בלוג
iengcoil_admin

כל מה שצריך לדעת בנוגע לאינסטלטור

סוף סוף נכנסתם למקלחת אחרי יום עבודה ארוך. אתם מפעילים את זרם המים, מחכים לוויסות המים החמים והמרגיעים ומבינים שהם ממשיכים להצטבר על כפות הרגליים

התקשרו עכשיו